YENİ ÇIKAN MARUF OLUR MU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Maruf bilinen demektir, acaba yeni çıkan maruf olur mu? NOT: BKNZ Bakara 146 tefsiri BKNZ Kuran’ın zaman içinde daha iyi anlaşılması meselesi BKNZ Tefsirlerde Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği

HAKİKATİN HAKİMİYETİ; AMA..

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Hak, hakikat.. Peşinden gideceksin.. Doğru, erdem, gerçek.. Yüce dava.. Ayrılmayacaksın.. tipinde konuşanlar çoktur. Fakat nedense şu noktaya gelince adeta “bütün sözler” anlamını yitiriyor.