ARŞ VE KÜRSİ MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Arş ve kürsi hakkında açıklamalar.. 1.) Arş ve Kürsi nasıl anlaşılıyordu, nasıl anlaşılmalı konularına giriş. ………. 2-)Arş kelimesinin ille de teviline, arş ve istiva kelimelerinin tercüme edilmemesine eleştiri ve meselenin izahı….

LEVHİ MAHFUZA İMAN İMANIN ŞARTI DEĞİL Mİ?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Levhi Mahfuz herşeyin yazılı olduğu ana kitab’tır ve Kuran Levhi Mahfuz’dan gelmiştir. Ayetlerde buyurulur ki: Gerçekten o (Kur’an), Bizim katımızda bulunan Ana Kitab’tadır. Çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf 4)…

BURÇLARIN MESAJI-2

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Anlaşıldığı kadarıyla Burçların cehennem ateşini simgelediğini ve onu gerektiren şeylerin arttıkça onların kainattaki görünürlüğünün de arttığını söylemiştik. Bknz.

BURÇLARIN MESAJI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Çağımızda ve günümüzde artan iki şey var. Dünyada zalimlerin ateşle azabı, bunların izlenmesi ve kainattaki ateşin görünürlüğü..