“GÖKLERİN VE YERİN MELEKUTUNU GÖSTERİYORDUK” İFADESİ, ENAM SURESİ 75. AYETİN TEFSİRİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Enam 75. ayette “İbrahim’e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk” ifadesi dikkat çekicidir. Bu konu hakkında örneğin Kurtubi

Devam
Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız