FETİH SURESİNDEKİ İCAZ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Tarihte, Hicri 6. yılda Müslümanlar Peygamberimizin gördüğü bir rüyadan dolayı umre için yola çıkarlar. Binbeşyüz kişilik bu grup Hudeybiye denilen bölgede Mekkeli müşriklerle bir antlaşma imzalar ve geri döner. Fetih suresi…

FETİH GELİYOR

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Kuran’da “fethi açtık” ve “fetih geldiğinde” ifadeleri arası kendi içinde çok anlamlı bir sonuç vermekte.

FETİH SURESİ-ALT OKUMA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Fetih Suresi, Hudeybiye Barışından sonra/o sıra indirilmiş. Bu sure indiği sırada fetihler, ganimetler vs. söz konusu değildi, lakin ayetler müthiş bir şekilde bunları vurgular. Ve süreç de tamamen öyle olmuştur. Hudeybiye Barışı, Hayberin…