HZ İSA’NIN TEVRAT’I DÜZELTİCİLİK MİSYONU VAR MIYDI?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. İncillerde görünüşte Hz İsa’nın Tevrat’ı düzelticilik misyonu görünmemektedir. Acaba böyle midir noktasında Kuran, İncil ve Tevrat

Devam