NEYE İMAN EDİYORUZ?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. İnsanlar Kitab’ı hiç okumadan ya da fazla okumadan, imanın altı şartı veya ehli sünnetin ilkeleri şunlardır şeklinde bir şeye iman ediyor genelde. Buradaki mühim bir mesele şu; Kuran’da “ayetlerimize iman ettiler,…

YENİ ÇIKAN MARUF OLUR MU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Maruf bilinen demektir, acaba yeni çıkan maruf olur mu? NOT: BKNZ Bakara 146 tefsiri BKNZ Kuran’ın zaman içinde daha iyi anlaşılması meselesi BKNZ Tefsirlerde Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği

TANAH’TAN İŞARETLER YAĞMURU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Yeşaya Kitabı: 7-9. bölümler, Tevrat-İncil-Kuran arasındaki enteresan uyum ve Kuran’ın düzelticiliği, içericiliği, onaylayıcılığı açısından gayet yoğun bir yer olarak dikkat çekiyor. Bu konu hakkındaki açıklamalarımız:

FETİH SURESİNDEKİ İCAZ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Tarihte, Hicri 6. yılda Müslümanlar Peygamberimizin gördüğü bir rüyadan dolayı umre için yola çıkarlar. Binbeşyüz kişilik bu grup Hudeybiye denilen bölgede Mekkeli müşriklerle bir antlaşma imzalar ve geri döner. Fetih suresi…