BESMELENİN TEFSİRİ

  1-Neml 30. ayette Süleyman (as)’ın mektubuna Besmele ile başladığı belirtilir. Bu mektub ve Besmele Tevrat metinlerinde geçmemekte. Öte yandan;

Devam