LEVHİ MAHFUZA İMAN İMANIN ŞARTI DEĞİL Mİ?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Levhi Mahfuz herşeyin yazılı olduğu ana kitab’tır ve Kuran Levhi Mahfuz’dan gelmiştir. Ayetlerde buyurulur ki: Gerçekten o (Kur’an), Bizim katımızda bulunan Ana Kitab’tadır. Çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf 4)…

KADERE İNANMAMA HANGİ AKLIN GEREĞİ

Esirgeyen Bağışlayan Allahın adıyla.. Kimileri sağda, solda, ortada, ısrarla kadere inanmamanın aklın gereği olduğunu söyleyip durmakta eskiden beri. Son zamanlarda da arttı bu. Kadere inanınca kendimizi masum göstermiş oluyormuşuz. Bu konudaki hadisler bunun için uydurulmuş….