MERKEZİN İNŞASI VE KADER MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bilindindiği gibi Kuran-ı Kerim’de kader kelimesi direkt geçmez ve imanın şartları sayılırken beş tane geçer. (bknz Nisa 136) Bu yüzden kimileri kadere imanın sonradan katıldığını, Emevi döneminin yönetimi kabullendirme zihniyetinin eseri…

LEVHİ MAHFUZA İMAN İMANIN ŞARTI DEĞİL Mİ?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Levhi Mahfuz herşeyin yazılı olduğu ana kitab’tır ve Kuran Levhi Mahfuz’dan gelmiştir. Ayetlerde buyurulur ki: Gerçekten o (Kur’an), Bizim katımızda bulunan Ana Kitab’tadır. Çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf 4)…