KEHF SURESİ VE TARİHİ SAPMA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Kehf Suresi, Hristiyanlık tarihine açıkça bir gönderme yapan bir sure. Ashabı Kehf diye meşhur olan kıssa, Efes’teki erken dönem Hristiyanlar büyük ihtimal.

KISSA MESEL MESELESİ

Kıssa, hikaye demektir ve tabir olarak; Kuran’da geçen, tarihte yaşanmış ibretlik vakıalar için kullanılmakta. Lakin dikkatimizi çeken İslamoğlu bir de “mesel” diye bir kelime söylüyor. O kıssadır, bu meseldir şeklinde ayrımlar yapıyor.