KİTABIN İYİCE ANLAŞILMASI MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Günümüzün en kritik meselelerinin başında belki de şu geliyor; Kitabın iyice anlaşılması şart mıdır yoksa bu uzak durulması gereken bir iş mi? Mesela şöyle bir hadis var. “Kim Kuran hakkında kendi…

YUSUF KISSASI-EHLİ KİTAB VE KURAN’IN MUCİZLİĞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. 1) Yusuf Kıssası örnekliğinde Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği ve bunun mucizliği.. …………. 2.) Yusuf Kıssası örnekliğinde Kuran’ın gittikçe daha fazla akliyyet, mantıkıyyet ve yöneliş istemesi hakkında.. …………….. 3.) “Yusuf (as)’ın…