UZAY VE VAHİY 2

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Kuran’da insanın göğe yükselirken göğsünün daralacağına, sıkıntıya gireceğine vurgu yapan bir ayet vardır. Bu ise yukarı çıktıkça havasız kalmaya ve dolayısıyla uzaya çıkmaya ve uzaya/havasızlığa net bir gönderme.

TEKVİR SURESİ VE KIYAMET 1

Ayette denilir ki: Güneş dürülüp toplandığı zaman [Tekvir 1] Buna “köreltildiği zaman” anlamı da verilmiş. Sonraki ayetler kıyametin vuku bulduğundan bahsettiği için ve araştırmalarımız sonucunda güneşin kızıldev olacağı ve kıyametin de böylece gerçekleşeceği büyük ihtimal…