AKLI MAAŞ AKLI MAAD FARKI

İnsan ya dünyaya, dünyadaki güç odaklarına, çıkar ilişkilerine bakar ve sürekli bunlara göre konumlanır ya kainata bakmalı, Kitab’a bakmalı ve bu çerçevede dünyaya bakmalı.. Nitekim Meryem Suresi’nde şöyle geçer: “Âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o…