“SÜREYYA YILDIZINDA OLSA ULAŞACAKLAR”

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bir hadiste şöyle geçer: Ebu Hureyre’den. Biz Peygamberimizin yanında oturuyorduk. Kendisine el-Cumua Sûresi indirildi. Onu okudu. “Onlardan henüz kendilerine katılıp erişmemiş bulunan diğerlerine dahî” (onu elçi olarak gönderen) âyetine vardığı zaman,…

TEKRARLANAN 7

Kuran’da Hicr Suresi 87. ayette “Biz sana tekrarlananlardan/ikililerden yediyi ve Büyük Kuranı verdik” (15-87) buyurulmakta.