İADE-GERİ ÇEVİRME

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. İade meselesini bütün boyutlarıyla ele alalım. Öncelikle şu yazılara bakılması tavsiye olunur. bknz. bknz.  bknz Sonra şu videolara bakılabilir.  

TEKVİR SURESİ VE KIYAMET 2

Esirgeyen Bağışlayan Allahın adıyla.. Önceki bölümde nasıl oluyor da kıyametten sonra trilyonlarca yıl geçiyor demiş ve açıklamıştık. Kuranda başka ayetlerde geçen Allahın yüzü (vechi) dışında herşeyin yok olacağı, yerin başka yere, göklerin başka göklere çevrileceği…

TEKVİR SURESİ VE KIYAMET 1

Ayette denilir ki: Güneş dürülüp toplandığı zaman [Tekvir 1] Buna “köreltildiği zaman” anlamı da verilmiş. Sonraki ayetler kıyametin vuku bulduğundan bahsettiği için ve araştırmalarımız sonucunda güneşin kızıldev olacağı ve kıyametin de böylece gerçekleşeceği büyük ihtimal…