İNCİR, ZEYTİN VE TURİ SİNİN MESELESİ

Tevrat Yasa’nın Tekrarı 33/2’de şöyle der: “Rab Sina’dan geldi, onlara Seir’den doğdu, Faran Dağından parladı” Faran ise Hacer ve İsmail’in gittiği yerdir. Biliyoruz ki orası Mekke idi. Dolayısıyla Hz Muhammed (sav)’e büyük bir işaret var…