AKLI MAAŞ AKLI MAAD FARKI

İnsan ya dünyaya, dünyadaki güç odaklarına, çıkar ilişkilerine bakar ve sürekli bunlara göre konumlanır ya kainata bakmalı, Kitab’a bakmalı ve bu çerçevede dünyaya bakmalı.. Nitekim Meryem Suresi’nde şöyle geçer: “Âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o…

VARLIKLARIN TESBİHİ MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Tesbih, noksan sıfatlardan tenzih etmedir. Bu iş akıllı ve gayet inançlı canlılar için düşünülebilir. Fakat ayette herşey vurgusu var. Mesela Razi, herşeyin tesbih etmesini, varlıkların Allah’ı hatırlatmaları olarak anlar. “Onların tesbihini…

GÖKLERİN VE YERİN HAK İLE YARATILMASI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Ayetlerde göklerin ve yerin hak ile yaratıldığı geçer. Buradaki “hak ile” ifadesi, boş ve batıl yere olmadığını vurgular öncelikle. Ayetlerde şöyle geçer: “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar…