YUSUF KISSASI-EHLİ KİTAB VE KURAN’IN MUCİZLİĞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. 1) Yusuf Kıssası örnekliğinde Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği ve bunun mucizliği.. …………. 2.) Yusuf Kıssası örnekliğinde Kuran’ın gittikçe daha fazla akliyyet, mantıkıyyet ve yöneliş istemesi hakkında.. …………….. 3.) “Yusuf (as)’ın…

ONBİR KEVKEB

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Kevkeb kelimesi, parıldamak anlamına gelir. Yıldız anlamına geldiği gibi gezegen anlamına da geldiği düşünülmekte. “Hani Yusuf babasına demişti ki; Ey babacığım, muhakkak ki ben, onbir kevkeb, güneş ve ayın bana secde…