TAKVA NEDİR

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Takva sakınmak demektir, peki neden sakınmaktır? Buna “şirkten sakınmaktır” anlamını vermek en doğrusu. Çünkü cehenneme götürecek ana günah şirktir. Ayette “şirk dışında dilediğini bağışlar” denilir. (bkn Nisa 48, 116) Şirk ise Allah’tan başka bir yaratıcı güç, dua mercii, emir ve yasaklar bildiren, ceza ve mükafat veren merci ve bütün bu çerçevede yol gösterici kabul etmektir. Tabii denilebilir ki, insanlar da ceza ve mükafat vermekte, emir ve yasaklar koymakta, yol göstericilik yapmakta. O halde buradaki durum nedir? İşte işin en ziyade inceldiği nokta bu. Burada “Allah’ın emrini beğenmeyip ona aykırılık, onu referans kabul etmeme” durumları belirleyicidir. Bu çerçevede diğer bir mesele de Allah o güne mi konuştu, o ortama mı konuştu, maksatlar mı önemlidir gibi meselelerdir.

Bu noktada ise Kitab Levhi Mahfuzdan mıdır konusu öne çıkıyor. O halde Kitab’ın Levhi Mahfuzdanlığı iyice anlaşılmalı öncelikle. O zaman buna yönelik çalışmalar ehemdir. Dolayısıyla takva dediğimiz nokta zincirleme şekilde buna gelmiş dayanmıştır. Buradaki ciddiyetler, yönelişler hayatidir. Bunun farkında olunmalı. Çünkü unutmayalım ki ayette, “Ey iman edenler! Allah’tan gereği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün.” (Ali İmran 102) “O halde, gücünüzün yettiği kadar Allah’tan sakının..” (Teğabün 16) denilmekte. Nereden çıktı bu çatı mesele denilmemeli mesela.

Bir başka ifadeyle muradı ilahi gayet tesbit edilme durumundaysa buna bakılacak. Bunu tesbitteki gevşeklik sakınmadaki gevşekliktir.

Takva sakınmak demek. Fakat “nasıl sakınmak” konusu biraz açılmalı günümüzde..

Bu mesele çerçevesinde bazı açıklamalar:

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız