TANAHTA, ESKİ AHİTTE HZ MUHAMMED VE HZ İSA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Tevratta Hz Muhammed konusuna çeşitli kereler değindik. Bir de şu mesele var ki; bu metinlerde Hz İsa da müjdeleniyor. Tanah denilen Eski Ahit külliyatında özellikle Yeşaya Kitabı bu bakımdan münbit. İki peygamberi de içeren müjdeler var. Mesela Yeşaya: 7-9. bölümler, Tevrat-İncil-Kuran arasındaki enteresan uyum ve Kuran’ın düzelticiliği, içericiliği, onaylayıcılığı açısından gayet yoğun bir yer olarak dikkat çekiyor. Bu konu hakkındaki açıklamalarımız:

 

Videoda geçen Talut’un savaşı hakkındaki açıklamalar için bknz

 

Ayrıca Beklenen Davud kimdi gibi konular hakkında bknz

ayrıca bknz. TEVRATIN ŞİFRESİ: İLERİDE GELECEK “İLYAS VE DAVUD” KİM? 

bknz KURAN’DA İMRAN AİLESİ KİMDİR?

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız