TARİHİ BAKIŞ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Tarihe bakışımız, bugünümüzü ve yarınımızı belirleyen en önemli şeylerden biridir. O bakışı belirleyen ise hakikate bakışımız.

……………….

Bu anlamda en mühim sorunumuz ve buna bakışları kısaca şöyle sıralayabiliriz.

1-Kör iman gittikçe daha elzem, muteber hale geldi tarih içinde ve çeşitli mecburiyetler peydah oldu ve akleden imana yöneliş mecbur hale geldi.

2-Biz, çok iyi, dört dörtlük gider iken, Batı güçlendi; fitne fesat, hile ile bizi bu hale getirdi. Eskiye dönersek çok iyi olacak.

3-Asrı Saadet’ten sonraki herşey batıldır, herşeyi bırakıp Asrı Saadet’e dönmeliyiz.

………………

İnsan bunlardan birini seçmek durumunda. Peki neye göre seçecek?

1-Hakikate yönelen akıl ile seçmelidir.

2-Batıya direnen “İslami nefs” ile seçmelidir.

…………

İşte bütün mesele bundan ibarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 9

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız