TARİHİN SONU-KURAN’IN GERÇEKLİĞİ 1

Tarihin sonu diye bir ifade var, liberalizm için kullanılıyor. Yani insanlık artık çıkabileceği en üst seviyeye çıkmıştır yönetimsel düzeyde, o halde bu tarihin sonudur anlamında.

Halbuki “tarihin sonu” tabiri Kurana çok yakışmakta. Çünkü bütün bir insanlık tarihi, bakıldığı zaman adeta Kuran gerçeklerinin ortaya çıkması için yaşandı. Bilim, sanat, savaşlar, modernizm, herşey dön dolaş O’na hizmet etmiş. Kategorilerimizdeki yazılara bakılabilir. Uzayı bu kadar araştırıyorlar mesela -belki gidilecek bir gezegen arıyorlar, belki üstünlük taslıyorlar bu bilgilerle- ama sonuçta Kurani gerçeklere hizmet etmiş oluyorlar. Gelişiyorlar, ilerliyorlar vs. sonuç Kurandaki bir ayetin gerçekliği..

O halde denilebilir ki, Tarihin Sonu “Kuran’ın anlaşılması”dır.

Peki ne olacak anlayınca?..

Dünyaya hakim mi olacağız?…

Dünya cenneti mi gerçekleşecek?….

Hayır!…..

Sadece “Kuran’ı anlamaktan daha üst bir şey aramayacağız”

Yoksa yeterince anlamamışız demektir.