TARİHİN SONU VE SONSUZLUK MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

……………

Allah bir kişiyi ancak gücünün yettiğinden sorumlu tutar. (Bakara 286)

…………………..

Bize göre internet ortamının en ziyade doğurduğu sonuç gözardı ediliyor ve sanki hiç böyle bir şey yokmuş gibi yapılıyor. O da günümüzün imtihanının fazlasıyla mana boyutunda gerçekleştiği gerçeğidir.

……………………………..

Düşünelim, internet kişilerin nefsinin en ziyade önde olduğu bir ortam, bu bakımdan da aslında bir test ve gerçeklik.Çünkü mana cihetinde nefsini yenmek meselesi bu boyutta aslında insanlığın ilk defa karşılaştığı bir mesele. Ve gerçek iman noktasında da belirleyici düşünülürse. İmkanın var ve imkanın yok eşit olur mu hakikate yönelmede?.. Yöneldikçe yönelmek durumundadır kişi, iman bunu gerektirir. 

……………….

Gelelim, demiştik ki, insanlık bu derece mana boyutlu olarak hakikate muhatap olmamıştır, yani bir nevi yeni bir durumla karşı karşıyayız bir taraftan da. O halde bu durum muvacehesinde her kavramı da az çok kendimiz düşünmek durumundayız, önceden bize söylensin diye bakamayız. Nefsini yenme, cehd, küfür/örtme, ketm/gizleme, hatta Tevhid ve şirk gibi kavramlar “mana boyutlu” olarak insanın karşısına çıkacak her zamankinden çok daha fazla. “Bilmiyordum” “etmiyordum” gibi bahaneler çok daha sıfırlanacak. Bu mantıken böyle, lakin kimisi ezbere alışmış, kimisi evhama kapılıyor, nefsi bu şekilde yenme meselesi alışılmamış bir durum, internet adeta “hükümler içermeyen” bir alem olarak gidiyor. Bu öylesine böyle ki, bir örnek vereyim. Twitterda @allahcc diye biri vardı ve pek çok kişi onun Allah konuşuyormuş gibi abuk subuk laflarını takip ediyor beğeniyordu vs. Bazılarını uyardım ve açık söyleyeyim zor ayıldılar. Yani bu derece..

………………………………..

Velhasılı kelam, sadece dini ritüellerle hakikati temsil etme, ya da klasik “inanıyorum” ifadesi yeterli olmayabilir, ki burada sonucu sonsuz azap ve mükafata giden bir sorgudan bahsediyoruz, gözümüzü açalım.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız