TARIK SURESİNİN PULSAR YILDIZI ODAKLI TEFSİRİ

Esirgeyen Bağışlayan Allahın adıyla..

Tarık Suresinde geçen tarık yıldızı nedir konusu son zamanda pulsarlardır şeklinde meşhur oldu. Bizim de bu manayı iyice destekleyen bazı tesbitlerimiz var.

Mevzuyu baştan alırsak; tarık kelimesi, “tark” kökünden ism-i fâildir. Tark, bir ses işitilecek şekilde şiddetle vurmak, çarpmaktır. Bu asıl mânâsından genişletilerek bunun gerektirdiği birçok mânâda kullanılmıştır. “Çekiç” ve “çomak” mânâsına “mıtraka” bu köktendir. Yol mânâsına gelen “tarîk” da bundan türetilmiştir. Zira yolcular ona ayak vururlar. Buna göre “târîk”, esasen “tokmak vurur gibi şiddetle vuran” demek olduğu halde sonra ayak vurmak, yol tepmek mânâsıyla lügat örfünde yola giden yolcuya isim olmuş ve bu mânâda yaygın şekilde kullanılarak hakikat olmuştur. Sonra “gece gelen” mânâsında özelleşmiştir ki geceleyin gelip kapı çalan veya gönül hoplatan ziyaretçi mânâsını ifade eder. Mastarı “tark” ve “turuk”tur. Sonra bu mânâdan genişletilerek her ne olursa olsun geceleyin ortaya çıkıp göze, gönüle çarpan her şeye, hatta hayalî görüntülere dahi târık denilmiştir.

1-Göğe ve Tarık’a and olsun

2-Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren ne ki (sen nereden bileceksin)

3-O delen yıldızdır.

Tarık kelimesinin anlamını duyduk. Dolayısıyla tarık yıldızının ne olabileceğine dair en büyük ipucu bu. Şimdi pulsar denilen gökcisimlerinden gelen sese dikkat..

Bu arada pulsar (Türkçesi atarca) “kalp gibi atan” anlamına gelmekteymiş. İngilizcede “kalbin atması” anlamına gelen “pulsate” kelimesinden türetilmiştir. Pulsarlar, içinde bulundukları nebulaların çekirdeği ve kalbi hükmünde oldukları kadar, kalp atışları gibi muntazam fasıllarla uzaya radyo dalgaları gönderen nötron yıldızlarıdır. Bunlar aynı zamanda manyetik kutuplarından ışınım gönderdiği için delen yıldız tabirine de çok uygun.

Bu kısma kadar başka yerlerde mevzu edilmişti bu Kuran mucizesi. Şimdi bizim ekstradan gördüğümüz bazı ayrıntılara gelelim.

Tarık 11. ayet “Dönüşlü (dönüş sahibi) göğe andolsun”

Pulsarların bir diğer özelliği müthiş bir hızla dönüyorlar. Bazıları kendi etrafında saniyede 1000 (bin) devir yapar. 20 km çapındaki bir pulsarın ekvator yüzeyinde bu dönüş hızı saniyede 62.800, dakikada 3.768.000, saatte ise 226.000.000 kilometreyi bulmaktadır.

Tarık 12. ayet ise “yarılış sahibi yere andolsun” diyor. İlginç olan, nötron yıldızlarında da deprem, yarılma ve enerji boşalımı olabiliyor.

Bir başka enteresan konu ise pulsarlar, nötron yıldızları, ölü yıldız kategorisindedirler. 8. ayette ise “onu geri getirmeye elbette kadirdir” denilmesi.

Bir diğer konu ise Tarık 4. ayette “hiçbir nefs yoktur ki, üzerinde bir gözetici olmasın” denilmekte. Pulsar adeta bir muhafız, gözetici imajına sahip, tarama yapmasıyla.. Bir de Samanyolu’nda 2000 kadar pulsar bulunmuş. Yani sayıları gayet az. Uzayda milyarlarca galaksi var, böylece insan sayısından aşağı görünmüyor. Burada şu da dikkat çekiyor ki, mesela yıldız deseniz çok çok fazla çıkar, hatta nötron yıldızı çok çok fazla çıkar, pulsar biraz nadirattan, insan sayısıyla biraz dengeli gözüken bir gökcismi ve diğerlerine göre daha incelikli, sırlı bir şey.

Beri yandan surede “Sırların açığa çıkacağı gün” (Tarık 9) denilir. Surede açığa çıkan pek çok sır var görüldüğü gibi.. 

 

KONU HAKKINDA BİR VİDEO

 

BİR İZAHAT

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız