TEKRARLANAN 7

Kuran’da Hicr Suresi 87. ayette “Biz sana tekrarlananlardan/ikililerden yediyi ve Büyük Kuranı verdik” (15-87) buyurulmakta.

Fahruddin Razi, tekrarlanan, ikili gibi anlamlara gelen “mesani” kelimesi için şöyle der:

Ayetteki “mesânî” kelimesi cemidir/çoğuldur ve müfredi mesnat lafzıdır. “Mesnât”, ikilenen şey demektir, yani ikili kılınan, tekrarlanan her şey demektir. Bu, bir şeyi eğip, ona bir ikincisini kattığında söylediğin, (o şeyi ikiledim) sözünden alınmıştır. Hayvanın diz kapaklarına ve dirseklerine, “mesânî” denmesi de bundan ötürüdür. Çünkü bunlar, pazu ve uyluklarla, ikilenmiş, katlanmıştır. Vadinin büküntülerine ve dönemeçlerine de “mesânî” denir. Bunu iyice kavradığında biz deriz ki, tabiri, “ikilenen şeyler cinsinden olan yedi şey” demektir. Bu kadarcık ifadenin mücmel olduğunda ve bununla kastedilen mananın belirgin hale getirilmesi yolunun, bir başka delile dayanması gerektiğinde şüphe yoktur.

Genel kanaat, ayette geçen, “tekrarlananlardan/ikililerden 7, Fatiha Suresi’dir” şeklinde. Çünkü Fatiha 7 ayettir. Tekrarlanma ise çok okunma olarak anlaşılıyor genelde.

Bizim dikkatimizi çeken ise şu ki: Kuran’da 6236 ayet vardır. Büyük Kuran, 6229 olmaktadır o zaman mantıken. Çünkü 7 eğer ayrı bir bölümse kalan da bu oluyor.

Şimdi gelelim; Hicr Suresi 87.ayet, Kuran’daki 1889. ayettir. Yani; en baştan, surelerle kesilmeden düz ayetler sayılırsa 1889. ayet bu. Bir de ayette “ikililerden, tekrarlananlardan 7’yi” demişti. Acaba 7 kaç defa tekrarlanmakta Kuran’da? Derken şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza:

 

İkililerden yedi                        Büyük Kuran

7                       +                          6229

7/7=1                                   6229/7=889,857142

1                                                  889

Yani; 1 889 sayısı,  ikisinin de 7’ye bölünmesiyle çıkan sonuçtur.

Burada enteresan olan şu aynı zamanda, insanlar “ama virgüllü sayı!” diyebilir. Eğer bir tek ayet fazla olsaydı, 6230 olsaydı mesela 890 olacaktı 7’ye bölüm ve 889 sayısı çıkmayacaktı. 6229, 889’un çıkacağı son sayıdır.

 

Ayrıca; şunu belirtmeliyiz ki bu tip tevafuklar bize göre Kuran’ın ana mucizelik noktaları değildir. Peki ana mucizelik noktaları neler midir? Şuradan bakılabilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 3

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız