TEKVİR SURESİ VE KIYAMET 1

Ayette denilir ki:

Güneş dürülüp toplandığı zaman [Tekvir 1]

Buna “köreltildiği zaman” anlamı da verilmiş. Sonraki ayetler kıyametin vuku bulduğundan bahsettiği için ve araştırmalarımız sonucunda güneşin kızıldev olacağı ve kıyametin de böylece gerçekleşeceği büyük ihtimal olduğu için güneşin kızıldevden karacüceye dönüşmesi mevzubahs olsa gerek buradaki dürülme.

Bu ise birkaç milyar yıl demek. Dikkat..

Güneş 8 milyar yıl sonra beyaz cüce ve 14.4 milyar yıl sonra kara cüce olacakmış.

Bu arada Tekvir Suresi ikinci ayet ise “Yıldızların ışığı bulandığı zaman” diyor. Bu ise 120 trilyon yıl sonra olacakmış bilime göre. Şöyle ki:

Ve bir başka surede yine kıyamet manzaralarından önce bu defa “yıldızların ışığı silindiği zaman” (Mürselat 8) diye başlıyor ki, bunun da bilime göre trilyon kere trilyon yıl sonra falan olacağını görüyoruz. Şöyle ki:

…………..

Peki bütün bunlar ne demek oluyor? Neden “kıyametten sonra” trilyon yıllar geçiyor boş boş?..

Denilebilir ki; Kuran bize şunu söylüyor açık şekilde.. Kıyamet devresinde bildiğiniz zaman akışını unutun. Çünkü bu bahsettiğimiz senaryoda güneş 5.4 milyar yıl sonra kızıldev olmaya başlıyor. Ve dünyaya yaklaşması denilen olay 2,5 milyar yıl sürüyor. Yani kıyamete dahi sonsuz denecek vakit var. Peşine de bu katrilyonlarca yıllar..

Fakat akış aynı gibi.. Bu ne demek?.. Bu gerçeklerin maddeye kodlandığını gösteriyor. Yani olacaklar maddeden okunabiliyor fakat zaman düşünülmeyecek.. Bu da şu ayeti hatırlatıyor.

Saat kesinlikle gelmektedir. Onu neredeyse açıklayacağım/gizleyeceğim.. Herkes uğraştığı şeyle karşılık görsün diye.. [Taha 15]  (Not: Ayetteki ifade iki anlamlıdır bknz Keşşaf-Zemahşeri)

Bir cevap yazın

*
= 3 + 8