TEKVİR SURESİ VE “KIYAMET NASIL OLACAK” MEVZUSU 1

GÜNEŞİN KIZIL DEV OLUP DÜRÜLMESİ MEVZUSU

Tekvir 1. ayette denilir ki:

Güneş dürülüp toplandığı zaman.

Ve şimdi biliyoruz ki güneş önce kızıl dev olacak, dünyayı yakıp kavuracak, sonra dürülecek. Bu esnada pek çok ayetlerde geçen hadiseler de vuku bulacak.. Şöyle ki:

 

BU HADİSELER TEVRAT VE İNCİL’DE GEÇİYOR MU?

Saniyen; güneşin dürülmesi, yıldızların kararması gibi hadiseler, Tevrat ve İncil’de de geçiyor. Lakin net bir şekilde kıyamet sahneleri olarak geçmiyorlar. Önemli bir şey olacak da bunlar olacakmış gibi geçiyorlar. Hatta İncilde “bunlardan sonra bin yıl mutlu yaşam olacak sonra son gelecek” deniliyor. Onda da şu var ki; “bari sonunda kıyamet kopuyor” çünkü Tevratta tam bir kıyamet anını mumla aramanız gerekir. Hiç yok gibi.. Şu video bu konuları özetliyor:

 

 

 

Peki; görüyoruz ki; Kuran, güneş dürülecek diyor ve bu maddi sisteme göre de olacak, hem diğer sahneler de kıyamete uygun. Üstelik, muharref Tevrat ve İncil’e karşı bir de bilim onu haklı çıkarmış durumda. Ama gel gör ki bunu sahiplenme sorunu var aşırı derecede. Kaç tane müslüman “kıyamet böyle kopacak herhalde” demektedir şu an?!.. İste şaşılacak nokta tam da bu.

Buradaki çekincelerin sebebi kanımıza göre şu ki; bilime göre çok sonra oluyor bu hadiseler… Örneğin, güneş 5.4 milyar yıl sonra kızıl dev olmaya başlayacak, 8 milyar yıl sonra beyaz cüce ve 14.4 milyar yıl sonra kara cüce olacakmış vs. Yıldızların kararması ise trilyonlarca yıl falan. Bir de tabii şu var; dünyada kıyamet koptuktan sonra evrenin sonu uzun mu uzun. Bu nasıl oluyor?! Zaten bu “açığı” yakalayıp belgesel bile yapmışlar. Evrenin devam eden zamanında şu olabilir bu olabilir, yine de bir şekilde hayat devam edebilir falan diye spekülasyonlar üretiyorlar. Buradan çekinceler besleniyor vs. Lakin onu kıracak bir nokta da var.  

 

ONLARLILAR MEVZUSU

Zaten Kuran kıyamet zamanının bilinemeyeceğini defaatle söylüyor. İncilde de bu “bilinemeyecek saat” vurgusu vardır. Bu bakımdan zamanın yanıltıcı olduğu olduğu fakat kıyamet hadiselerinin kainata kodlandığı belli. Saniyen; Tekvir Suresinde geçen enteresan bir ayet vardır. Tekvir 4. ayet, tam tercüme olarak şöyledir ;

                                                     وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ         

                       10’LARLILAR BOŞA BIRAKILDIĞI ZAMAN 

Elmalılı ayet hakkında şöyle der: İşâr, الْعِشَارُ  uşerâ عُشَرَاءُ   kelimesinin çoğuludur. Nifâs ve nüfesa gibidir. Uşerâ, “onlarlı” yani aşeratlı (Arapça’da 10,  عشرة -aşera) demek gibi olup Araplar on aylık gebe deveye doğuruncaya kadar bu adı verirler. Onlara göre bunlar, kendilerinin en kıymetli mallarıdır. Bu şekilde bunun çoğulu olan ışâr sürüsü bazı yeni doğurmuş, bazısı doğurmak üzere bulunan ve en çok bakılması, gözetilmesi gereken en kıyılmaz mallar demek olur.”

Hasılı şunu farkedelim ki; milyar, trilyon 10000000 gibi rakamlar kabaca “onlarlı”dır. Bunların boşa bırakılması nedir peki? Bu tam da aradığımız şeydir değil mi?! “İşte o da var”

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız