TEORİK GERÇEK VE İMAN

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

…………..

Bize göre iyi anlaşılmayan şey, dinin temelinin pratik değil teorik olması.İnsanlar teoriği hemen sanal adlediyor, teorik akli demektir.

………

En basitinden Kuran’ın Allah kelamı olduğu teorik bir gerçektir. Öncelikle Allah’ın varlığı farkedilir, vahyin gerekliliği farkedilir, Kuran’ın bir insan tarafından uydurulamayacağı anlaşılır. Ayetlerin artan bilgiyle çok daha anlaşılır olması farkedilir. İşte bütün bunlar ise bunun teorik bir gerçek olmasından sonradır. Allah bunu böyle yapmıştır velhasıl.

Çünkü teorik gerçek, sürekli okumalara, keşiflere, daha iyi anlamaya
gebedir. Beri yandan ise kesin bir şekilde ulaşılamayan, hep yolda olunan bir şey. Demek ki istenen bu, bunu da biz anlayalım.

………….

O halde iman nedir? İman kesinlik ister vesaire(?) Lakin bu kesinlik, çapla birlikte düşünülmelidir. Allah’ın varlığı şu dünyada bir bardağın varlığı gibi kesin olmaz. Lakin, bardağın varlığının anlamı nedir? Bizi yönlendirme gücü nedir o gerçeğin? Velhasıl üst gerçeklikler ister istemez teoriktir, bir şeyleri akli olarak bağlayarak ulaşılan bir sonuçtur. İman ise teorik gerçeğimizin ana belirleyicisinin/alanının Kuran olması. Daha doğrusu iman, hakikat işinde samimi olmanın adıdır, çünkü hakikatin bir sahibi vardır ve o elbette Allah.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız