TEVHİD VE ŞİRK ÜZERİNE 1

İnsanların iyi anlamadığı bir şey var. Tevhid, yani Allahın birliği, mutlaklığı inancı icabında Dinin tamamıdır. O yüzden ayetlerde şirk koşan kişinin kesinlikle cehenneme gideceğinden bahsedilir. Yani tabiri caizse imtihanın olduğu iştir, asıl meseledir. O yüzden de Mekke döneminde 13 yıl boyunca gelen ayetlerde tamamen Tevhid ve Ahiret üzerinde durulmuştur. Dini hiç bilmeyen kişinin sorumlu olduğu tek şey Tevhid’tir.

Peki şirk nedir?.. Şirk, Allah’tan bağımsız -ya da Ona eş, yakın düzeyde- olarak bazı varlıklara, kişilere, sonsuzluk, mutlaklık, yanılmazlık gibi bir takım ilah özellikleri atfetmektir kısaca. Hristiyanlar bunu direkt “Allahın oğlu” diyerek yapmışlardır. Materyalistler maddeyi ilahlaştırmıştır. Kimileri ise bazı kişileri.. Mesele ise şu, şirk koşanların bunu yaptıkları halde öbür dünyada şirk koşmadıklarını iddia edecek olmaları.

Yani icabında kendileri bile ne yaptıklarının farkında değil belki, adet diye yapıyor:

“Onların hepsini bir araya toplayacağımız sonra Allah’a ortak koşanlara: sandığınız ortaklarınız hani nerede?’ diyeceğimiz gün..

Sonra onların mazeretleri, “Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık!” demekten başka bir şey olmadı.

Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi? ” (Enam 22-23-24)

Velhasıl herkes ne dediğini, ne yaptığını iyi düşünsün. Kendinden menkul bir sonsuzluk, bir mutlaklık, bir yanılmazlık icat etmesin.

Yine Allahtan başkasına Allaha yalvarır gibi yalvarma dua etme, Allahtan başkası adına kurban kesme gibi durumlar da şirktir. İlaha, ilah için yapılması gereken bir iş, Allahtan başkasına yapıldığını zaman şirktir yani. Tabii işin özü şudur; Allahın büyüklüğünü anlayacak insan. Yoksa Onun büyüklüğünden alıp başkasına verir, bu kaçınılmaz. Bunun yolu da tefekkürdür. Tefekkür yaratılanlara bakarak Yaradan’ı düşünme demek.

“Bir saat tefekkür, bir yıl ibadetten hayırlıdır” (Hadis)

……..

Şirk koşanlara Allahın cenneti haram kıldığına dair ayet.

“Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Maide 72)

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız