TEVRAT’TA KABE

Yahudi kutsal metinlerinde ileride ihya olacak, bütün ulusların ona geleceği, orada kutsal bir dağ olan, kurban kesilen, dua (namaz) evi olan bir tapınaktan gayet bahsedilir. Acaba bu tapınak Kabe’den başka neresi olabilir? Başka bir ihtimal bile yok.

Buradaki bir başka dikkat çekici husus, metinde bu eve beyt tefillah deniliyor, dua evi demek. Ama tefillah kelimesi İbranice’de namaza da karşılık geliyor, bizdeki salat gibi. Yani ona beytussalat denilecek deniliyor. Namazla Kabe’nin alakasını düşünelim..

Bakara 146. ayette; “Kitap verilenler, çocuklarını tanıdıkları gibi onu (Peygamber’i veya Kâbeyi) tanırlar. Onlardan bir grup bile bile hakkı gizlerler.” der. Bu ayet tarihi realiteyle Kabe anlamını da gayet içermeye başlamıştır.

 

Video Açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız