ÜÇ VAKİT NAMAZ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Rivayetlere göre miracta namazın farz kılındığı ayet, İsra 78. ayettir. Ertesi gün ise Cebrail Peygamberimize bu vakitlerde namazı kıldırmıştır.

…………….
“Cebrail Kabe’nin yanında iki defa bana imam oldu. Öğleyi güneş bat…ıya eğilip (gölge) nalının tasması kadar olduğu zaman ikindiyi, (her şeyin) gölgesi kendisi kadar olunca; akşamı, oruçlunun iftar ettiği vakitte; yatsıyı, şafak kaybolunca; sabahı da (oruçluya yeme içmenin) haram olduğu zaman kıldırdı.
Ertesi gün ise öğleyi, (her şeyin) gölgesi kendisi kadar; ikindiyi, iki misli olunca; akşamı, oruçlunun orucunu açtığı zaman; yatsıyı, gecenin üçte birine doğru; sabahı da ortalık ağarınca kıldırdı. Sonra da bana dönüp şöyle dedi: Ya Muhammed, bu senden evvelki nebilerin vaktidir ve vakit, bu iki vaktin arasıdır” [Ebu Davud 393, Tirmizi 149, İbni Huzeyme 325, Darekutni 1/258, Hâkim 1/193, Beyhaki 1/364, Begavi 2/184]

Bir cevap yazın

*
= 4 + 7