UZUN YAŞAMANIN SIRRI

acaba insanın..
en kararlısı hangisi?
en idealisti mi? yoksa??..
biraz sağ biraz sol
biraz batı biraz doğu
hep orta hep vasat

gideni mi?……

……….demir?

en son o yok olacak
herkes ona dönecek
trilyonlarca yıl yaşayacak
ruhu gitse de…….

………madde olarak
İster taş olun ister demir
emrine muhatap..

Ama o kadar sürmeyecek..
Kimbilir…

……………………………………………….

De ki: «Gerçekten, ister taş olun, ister demir

İsterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık!» Hemen: «Bizi kim (eski varlığımıza) iade edebilir?» diyecekler. De ki: «Sizi ilk defa yaratmış olan o kudret sahibi!» O vakit sana başlarını sallayacaklar. «O ne vakit?» diyecekler. De ki: «Yakın olması umulur.» (İsra 50-51)

……………………………………

Demirin evrendeki en kararlı element olduğu ve bütün elementlerin eninde sonuna demire döneceği söylenmektedir. Demir atomunun çekirdeğinde 26 proton vardır ve bu sayı çekirdekteki iki farklı kuvvetin birbirini tam olarak dengelediği sırlı bir sayıdır. Bu da demiri tabiatta bulunan en kararlı element yapar. Diğer bütün elementler demirin kararlılığını arar. Atom numarası (yani çekirdeğindeki proton sayısı) 26’dan küçük olan elementler birleşerek (füzyon), 26’dan büyük olan elementler parçalanarak (fisyon) demire benzemeye meylettirilir.

Element tablosunda demirin yeri.

Bu herşeyin demire dönmesi sürecinin ise katrilyonlarca yıl süreceği düşünülmekte.

10 üzeri 1500 yıl sonra herşey demire dönecekmiş.

Lakin biz bunun pek de öyle olamayabileceğini belirtmiştik. Bknz1. Bknz2 Bknz3

Bir cevap yazın

*
= 3 + 5