VE SANA RUHTAN SORARLAR

Ruh konusu insanların çok az bilgi sahibi olduğu bir meseledir. Öyle ki, bazıları “tamamen ruh vardır, herşey ruhtur, başka bir şey yoktur” derken, bazıları da “ruh diye bir şey yoktur” diyebilmiştir bu yüzden. Descartes ise ruh-beden zıtlığından bahsetmiş duaiteyi kabul etmiştir. Öte yandan ruhu tesbit etmeye çalışmış ve şöyle düşünmüştür.

Descartes’a göre, insan bedeninin her yanı ruhla karşılıklı etki halinde değil; yalnız bu etkilere aracılık eden beyin, doğrudan doğruya ruh ile değme halindedir. Çünkü duyu organlarına gelen etkilerin ruhta bir renk, ses, koku vb. duyumu olabilmeleri için, beyne ulaştırılmaları gerekir; bedenin istençli hareketleri de, beyinden çıkan sinirlerin getirdikleri itişler (impulsus) ile olabilir. Descartes beden ile ruhun beyindeki karşılaşmalarını açıklamak için, beynin merkezini, daha doğrusu bu karşılaşmanın olduğu tek bir noktayı arar ve ararken de şöyle düşünür: Ruh uzamsızdır, bölünemez bir bütündür; ruhun etkide bulunması ve etki alması bu yapısı ile ilişikli olacaktır; dolayısıyla ruhun beyin üzerinde etkileri beynin tek bir noktasından olabilir; bedenden gelen uyarmalar da ruha ancak bu tek noktadan geçebilirler; bu öyle bir nokta olacak ki, istenç edimlerinin itişlerini çeşitli organlara götüren sinirler de buradan başlayacak, uyarmaları beyne ulaştıran sinirler de burada bitecek. Descartes bu noktayı, beynin biricik çift olmayan organı “kozalaksı bez” (glans pinealis) de bulmuş olduğuna inanır. Burası ruhun “yer”idir, ruh burada yerleşmiştir. Ancak, buradaki “yer” sözünü dildeki anlamıyla almalıdır; çünkü Descartes’a göre ruh uzamsızdır, bir yer kaplamaz, dolayısıyla ruhun yeri olamaz; ruh herhangi bir yerde, beyinde filan bulunamaz. Burada Descartes “yer” derken, ruhun etkilerinin kendisinden çıktığı, ruha gelen etkilerin kendisine ulaştığı beynin bir noktasını anlamaktadır.

Ruhun varlığı konusundaki en kesin araştırma ise şöyle gerçekleşmiştir. Ölen bir insanın tam öldüğü anda 21 gram hafiflediği tesbit edilmiştir. Demek ki 21 gramlık bir şey, bedeni terketmektedir, bu da ruh olarak düşünülürse ruh 21 gramdır denilmiştir. Hatta bu tesbit üzerine 21 gram (ruh kastedilerek) adında bir film çekilmiştir.

…………….

Gelelim; Kuran’da ise ruh konusunda net bilgi veren bir ayet var. Bütün bunların da adeta bir tefsiri bu ayet. Diyor ki, “Sana ruhtan sorarlar, de ki, ruh Rabbimin emrindendir. Ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir” (İsra 85) Bu ayet Kurandaki 2114. ayettir.

Diğer bazı bilgilerle birlikte karşımıza çıkan tablo.

Öte yandan, burada iki tür bağlama yapılabilir. Birincisi tabloda belirtilen.

İkincisi ise..

Revh kelimeleri Yusuf 87 (2 adet),  Vakıa 89 (1 adet) olarak geçmekte. Vakıa 89’daki, ruh olarak da okunabiliyor meşhur kıraatlarda. Diğeri de rivayetlerde olmakla birlikte pek meşhur değil.

O halde.

Ruh kelimesi           Ruh olarak da okunabilen      Ruh olarak okunmayan/okunmayabilen

21                                         1                                                    4

 

Ayrıca; şunu belirtmeliyiz ki bu tip tevafuklar bize göre Kuran’ın ana mucizelik noktaları değildir. Peki ana mucizelik noktaları neler midir? Şuradan bakılabilir. 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız