“VE SİZLER ÜÇ SINIF OLDUĞUNUZ ZAMAN” İFADESİ, VAKIA SURESİ 7. AYETİN TEFSİRİ

Vakıa Suresi’nde “siz üç sınıf olduğunuz zaman” der. Birinci sınıf iyiler, ikinci sınıf kötüler, üçüncü sınıf da yakınlaştırılanlardır. Bunlara sabikun/geçenler/yarışanlar da denilir. Bunların çoğu öncekilerden azı da sonrakilerdendir. Şöyle geçer ayetlerde:

(O kıyamet) alçaltıcı ve yükselticidir (Vakıa 3)
………
Ve siz üç sınıf olduğunuz zaman..
Sağ ashabı (amel defterleri sağ tarafından verilenler) ne (mutludurlar) o sağ ashabı!
Sol ashabı (amel defterleri sol tarafından verilenler) ne (bedbahttırlar) o sol ashabı!
Ve bir de ileri geçenler ki ileri geçenlerdir.
İşte onlar yaklaştırılanlar..
Naim cennetlerindedir
Çoğu öncekilerden..
Azı da sonrakilerden.. (Vakıa 7-14)
……..

Bilindiği gibi ilk üç nesil İslam’ı gayet yaydı ve yerleştirdi. Günümüzde ise Kuran’a çok ciddi bir yöneliş gerekiyor. Surede ileriki bir bölümde denilir ki;

Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. 
Bilseniz bu ne büyük bir yemin. 
Şüphesiz ki o kerim (değerli) bir Kuran 
Saklı bir kitapta 
Temizlenenlerden başkası dokunamaz ona. (Vakıa 75-79)
………….
Burada Kuran’ın iyice anlaşılması hedefi bağlamında düşünürsek bu ifadelerin o hedefe gayet uygun olduğu dikkat çekiyor. Bir defa düşünelim; kainat keşfedildi ve yıldızların yerleri, dünyanın etrafında dönmedikleri, bambaşka yerlerde oldukları görüldü. Buradan yeni bir çağ başlatıldı. Böylesi sonradan anlaşılacak bir şeye yemin edilip Kuran’ın da saklı bir kitapta (Levhi Mahfuz’da) olduğu belirtiliyor. “Temizlenenlerden başkası dokunamaz ona” ifadesi, ne demek olur o zaman?.. Kuran’da bir takım manaların olduğu ve buna birilerinin erişeceği anlamı olur, değil mi? İşte bunlar da sonraki mukarrebundur denilebilir. O yüzden; sıradan, herkes gibi, vasat olmaya çalışma değil; bu, iş edilmeli günümüzde. Çünkü birilerinin ciddi gayreti gerekiyor ve denilebilir ki bunlar özel bir sınıftır. Elbette mesele “ben şöyleyim ben böyleyim” demek değil, fakat işin öneminin de belirtilmesi gereği var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 1

FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ