“VE SİZLER ÜÇ SINIF OLDUĞUNUZ ZAMAN” İFADESİ, VAKIA SURESİ 7. AYETİN TEFSİRİ

Vakıa Suresi’nde “siz üç sınıf olduğunuz zaman” der. Birinci sınıf iyiler, ikinci sınıf kötüler, üçüncü sınıf da mukarrebun/yakınlaştırılanlardır. Bunlara sabikun/geçenler/yarışanlar da denilir. Bunların çoğu öncekilerden azı da sonrakilerdendir. Ayetlerde öbür dünya vurguları da çok. Şöyle ki:

(O kıyamet) alçaltıcı ve yükselticidir (Vakıa 3)
………
Ve siz üç sınıf olduğunuz zaman..
Sağ ashabı (amel defterleri sağ tarafından verilenler) ne (mutludurlar) o sağ ashabı!
Sol ashabı (amel defterleri sol tarafından verilenler) ne (bedbahttırlar) o sol ashabı!
Ve bir de ileri geçenler ki ileri geçenlerdir.
İşte onlar yaklaştırılanlar..
Naim cennetlerindedir
Çoğu öncekilerden..
Azı da sonrakilerden.. (Vakıa 7-14)

Bilindiği gibi ilk üç nesil İslam’ı gayet yaydı ve yerleştirdi. Sonra, iyi kötü zamanlar yaşandı. Günümüzde ise Kuran’a çok ciddi bir yöneliş gerekiyor. Surede ileriki bir bölümde denilir ki;

Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. 
Bilseniz bu ne büyük bir yemin. 
Şüphesiz ki o kerim (değerli) bir Kuran 
Saklı bir kitapta 
Temizlenenlerden başkası dokunamaz ona. (Vakıa 75-79)

Bu anlatımı, Kuran’ın iyice anlaşılması hedefi bağlamında düşünürsek bu ifadelerin o hedefe gayet uygun olduğu dikkat çekiyor. Bir defa düşünelim; kainat keşfedildi ve yıldızların yerleri, dünyanın etrafında dönmedikleri, bambaşka yerlerde oldukları görüldü. Hatta buradan yeni bir çağ başlatıldı. Böylesi sonradan anlaşılacak bir şeye yemin edilip Kuran’ın da saklı bir kitapta (Levhi Mahfuz’da) olduğu belirtiliyor. “Temizlenenlerden başkası dokunamaz ona” ifadesi, ne demek olur o zaman?.. Kuran’da bir takım manaların olduğu ve buna birilerinin erişeceği anlamı olur, değil mi? İşte bunlar da sonraki mukarrebundur denilebilir. O yüzden; bu çağın buna gebe olduğu da gayet vurgulanmalı. Çünkü epey gayret gerektiriyor bu iş. Ve “ayetlerde bu vurgu var” denilebilir çok rahat.

 

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız