YA SİN NE DEMEKTİR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Öncelikle Kuran’da geçen peygamber isimlerinde bir Sin vurgusu dikkat çekiyor. Şöyle ki..

 

Buna göre Ya Sin, Ey Peygamber anlamına gelebilir..

Ayrıca Elif Lam Ra grubunun ErRüsül, ElifLamMimRa’nın ise ElMüRsel olabileceğini söylemiştik. bknz
Bu ikisinde de bir tek Sin Harfi eksik kalıyor. Ya Sin denilirken buna da vurgu olabiliyor.

Ayrıca Yasin suresinden hemen sonraki Saffat 130. ayette “Selamün ala İlyasin-İlyas (lar)ın üzerine selam olsun”  denilmekte. Burada “yasin” okunuşu var. Hem sin’e bir vurgu oluyor hem de ilahiyat tarihinde bir beklenen bir İlyas vardır. Şöyle ki:

 

Beri yandan ayette İlyaslar.. denildiğine göre buna “gönderilecek İlyaslar” da denilebilir. İslam’ın önünü açan anlamında.. O zaman; Zekeriyya, Yahya ve İsa başta olmak üzere önceki nebilerdir bunlar.

Ya da İlyas “bir peygamber” anlamında ise.. Hz Muhammed’i de içeren bir mürsel anlamı çıkar yine..

Bu çerçeveyi destekleyen bir konu da şu ki; Yasin 3. ayette “Muhakkak ki sen gönderilenlerdensin” deniliyor. Yasin 14’te de bir diyardan bahsederken iki kişi gönderilmişti, peşine bir üçüncüsü denilir.. Şöyle ki: “Hani onlara iki (elçi) göndermiştik de o ikisini yalanlamışlardı. Bunun üzerine bir üçüncüyle güçlendirdik. Dediler ki: “Şüphesiz biz size gönderilenleriz” (Yasin 14)

Bu da “peşine gelen kişi” çağrımını güçlendiriyor.

Bir üçüncüsü; bunlar Musa İsa ve peşine Muhammed (sav) olarak da düşünülebilir.O zaman YaSin Musa ve İsa olur. موسى عيسى

Bir dördüncüsü; “Muhakkak ki sen gönderilenlerdensin” ifadesi, Bakara 252’de ve Yasin 3. ayette geçiyor. Bakara Suresinde iki tane gönderilen kişi (Samuel-Saul) kıssa edildikten ve sonra bir üçüncüsü (Davud) çıktıktan sonra bu ayet geliyor. Burada ise YaSin deniliyor. Sonra “sen gönderilenlerdensin” deniliyor.

Dikkat çeken ise; Samuel ve Saul’ün adı geçmiyor Kuran’da. Birisine Talut diye lakap veriliyor, öteki sadece nebi diye geçiyor. Sonra peşlerine Davud geliyor. Samuel ve Saul adlarının yazılışı şöyle:

Davud adında ise (Muhammed adında da) Ya ve Sin yok. Hasılı, YaSin’den sonra gelen olmuş olur o zaman bunlar. Peşine “Davud misali sen geldin” deniliyor Muhammed (sav)’e.. Peki niye “Davud” misali?..

Çünkü Tevrat metinlerinde ileride gönderilecek muktedir bir “Davud”tan bahsediliyor.  Bknz

 

YASİN NEYE İŞARET EDİYOR MEVZUSU HAKKINDA GENİŞ AÇIKLAMA

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız