YAKIN ZAMANLARIN VE GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK SORUNU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Uzun zamandır Alemi İslam karışık ve karıştırıyor, karışmaya açık vs. Burada temel bir sorun tesbiti ve çözüm gerekiyor. Velakin “karıştırıldığı için” soru ve çözümden de kaçılıyor. O da ayrıca karıştırmak isteyenlerin işine geliyor vs. Fakat zamanlar geçiyor ve işe temelli bir şekilde bakma gereği ortada.

Hasılı işe çok temelli bir şekilde bakarsak karşımıza hakikat problemi çıkıyor. Hakikati ortaya koyan ve yayan noktasında değiliz çünkü. Fakat elde Kuran var ve Kuran hakikattir, peki nasıl böyle bir problem olabilir? Elcevab; çünkü de hakikatin en mühim bir özelliği delillere dayanması, yayılmaya çalışılan olmasıdır. İşte burada acaip bir eksiklik var. Sadece “elimizde” iddiasıyla yetiniliyor adeta. Örneğin Kuran’ın Tevrat ve İncil’i “bin yerde” düzelticiliği var ve bundan müslümanların dahi doğru düzgün haberi yok. Çünkü de iş dünyaya yayma merkezli gelmiyor yeterince. Unutmayalım ki dünyada 2 milyar Hristiyan, milyonlarca Yahudi vs var. Hristiyanlar da Tevrat’a inanıyor. Böylesi bir yanlış bilenler var yani ve tebliğ potansiyeli. Denilebilir ki, Tevrat’a, İncil’e inanan mı kaldı? Elcevab; en azından o kültürden geliyorlar. İkincisi, bu iş bin yıldır böyle, yeni çıkmadı ki?! Ve Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği en az bin yıl önce, bugüne yakın bir düzeyde yapılabilirdi. Fakat gecikti de gecikti, zayıf, savruk kaldı. Peki bu, dünya tarihini hiç etkilememiş olabilir mi?! Tarihi ve günü anlama noktasında en azından bu bilinmeli değil mi?! Zaten delil üzere inanmalıyız; yoksa efsaneler, asabiyyet vs delillerin yerini alıyor; ayrı..

İşte mesele böylece netleşiyor. İşe dünya çapında yaklaşmama problemi.. Öte yandan birileri bir gezegen buldu mu dünya çapında yayıyor, bir böceği keşfetti mi dünyaya ilan ediyor, bir araba üretti mi her yerde satıyor, bir moda çıkardı mı empoze ediyor vs. Burada lokomatif “keşifler” dikkat edilirse.. Bize de bir lokomatif lazım ve o da belli. Fakat nedense motivasyon eksik hep.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 7

FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ