YAKİNE YÜRÜME ŞARTI

 

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Şunu unutmayalım, günümüzde insanın görüş sahasında binlerce, milyonlarca kişinin hevesleri, nefisleri, çıkarları, algılamaları vardır. Hakikat ise bunların hepsinin üstünde olduğunda netleşir. Bu ya düpedüz madde olacak o zaman ya çok delilli. O ise elbette Allah’ın varlığının değil, Kuran’ın delilleridir. Çünkü nihayetinde deizm de batıl.

Yakin meselesi ise ayetlerde “ey iman edenler iman ediniz” “iman edenler ve sonra şüphe etmeyenler” “beyyine üzere olma” “imanın kalpte oluşu” “atalar dini eleştirisi” gibi vurgularla belirtiliyor. Fakat belli gruplar bunların sadece birini sağlamaya çalışıyor sanki. O yüzden en mühim konu da bizce “beyyine üzere olma”dır. Peki nedir beyyine üzere olma? Beyyine açık delil demek, o da Kuran’ın önceki kitapları içericiliği düzelticiliği. Beyyine Suresi’nde şöyle geçer:

“Kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler, kendilerine açık delil gelinceye kadar (bağlı bulundukları dinden) ayrılacak değillerdi.
Tertemiz sayfaları okuyan Allah’tan bir elçi
Onda (sayfalarda) dosdoğru kitaplar var.” [Beyyine 1-3]

Öte yandan, Kuran’ın zaman içinde daha iyi anlaşıldığını önceki tefsirlerden bugüne gelerek görmek de gerekiyor. Çünkü Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği niye yeni çıktı meselesi var. Yine bu anlamda “Tevrat ve İncil’i Peygamberimizden sonra da değiştirmiş olmasınlar” evhamları ve görüşleri var. Bu konunun da netleşmesi gerekiyor yani. Ve nihayetinde beyyine oluşuyor. Hasılı “beyyine var madem hemen görelim” ya da “beyyine var madem, herkes görürdü” de olmuyor. İşe ciddiyetle düşme gereği var. Beş dakikalık olay değil. Asıl mesele de bu, maalesef pek çok kişinin sorunu buna zaman verememe gibi.. Fakat buradan en başa dönelim. Acaba günümüz yakine yürümemeyi kaldırır mı?

Burada şunu da unutmamalı, hakikatle durumumuz ona alakasızlık olmadığı gibi “onu ele geçirmeye (ve bir şey yapmaya) çalışma” şeklinde de olmamalıdır. Çünkü nihayetinde kabulden öte köy ve kasaba yok. İşte o zaman bu süreç normalleşir denilebilir.

Bir cevap yazın

*
= 3 + 8