YALNIZ RABBLERİNE TEVEKKÜL EDERLER İFADESİ

Dikkat edilirse iman ve tevvekkül, günümüzde Kitabın ve kainatın ayetlerine güzel ve istikrarlı bir şekilde yönelme ile olabilir. Çünkü bir defa bu ikisini, yani kitabın ve kainatın ayetlerini bütünsel bir şekilde anlama meselesi var zamanımızda. Bu çözülmeli.

Saniyen; işin önemini vurgulamak açısından. Arapça’da “Rabblerine tevekkül ederler” ifadesi şöyle denilir: yetevekkelüne ala rabbihim. Fakat Kuran’da sürekli “ala rabbihim yetevekkelüne” şeklinde gelir. Diğer Allah’a tevekkülle ilgili ayetlerde de büyük çoğunlukla “ala kısmı” önce gelir. Bu ise “sadece” “yalnız” anlamını veren bir dizayn. Bazı meallerde buna dikkat edilmiyor, o yüzden altını çizmek lazım. Yani o derece bir iman gerekiyor. Sadece vardır demek değil. Burada ise şunu farkedelim ki; hem Kuran’ın inişinden çok zaman geçmiş hem zamanımız bir heva ve hesap çağı. “Bu durumda” o tevekkül gerekiyor yani.. Hasılı imanı besleyecek damarlar şart ve var da.. Ama gereği de iyi belirtilmeli.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız