YASİN-NEDEN GÜNEŞ 1

Esirgeyen Bağışlayan Allahın adıyla..

Yasin Suresinde güneşin hareketi üzerine enteresan tabirler var. Bu durum ele aldığımız son iki mesele “güneş cehennem mi” “dünyanın güneş etrafında döndüğü Kuranda niye geçmiyor” sorularına cevap olacak gibi..

Öncelikle diyor ki ayette.

Güneş kendisi için karar kılınan yere doğru akar (Yasin 38)

Kararlaştırılan, karar kılınan, yer-zaman gibi anlamlar verilmiş. Müstekar kelimesi kullanılıyor ayette. Yörüngesinde akar diyen de var. Ama kararlaştırılan karar kılacağı yani nihai durumuna doğru diyelim.

Bir diğer ayette ise..

“Ne Güneş Ay’a kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. Hepsi belli bir yörüngede yüzerler” (Yasin 40)

Bu ayeti dünyanın döndüğüne delil olarak da göstermekte bazıları. Halbuki eski tefsirlerde güneşin döndüğü (dünya etrafında) ne yorulmuş. Gerçekten de insanın bakış açısıyla güneş doğuyor, gündüz. Gece oluyor, ay çıkıyor. Ay ve güneşin döndüğü de malum, gözümüzün önünde olan bir şey. Buna yorulması gayet normal ve bu, doğru da. İnsanın perspektifi hayatın gerçekliğidir ve bu bilimsel gerçekten daha az mühim bir şey de sayılmaz. Öte yandan bilimsel gerçeklik anlamında güneşin dünyanın etrafında döndüğü söylenmeyerek ama güneşin döndüğü söylenerek de bilimle ters düşülmüş olmuyor. Çünkü güneş ve güneş sistemi Samanyolunun merkezinin etrafında dönmekte. Samanyolu galaksisi de dönmekte vs. Gecenin gündüzün önüne geçmemesi ise dünyanın kendi ekseni etrafında sabit dönüş hızından kaynaklanmakta beri yandan.

Lakin böyle evrensel bakış açısından bakıldığında şöyle bir terslik sözkonusu burada. Güneşin aya yetişmemesi ile dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü niye birlikte zikredilsin? Evrensel bakışta bu ikisi arasında bir mantık görmek zor.

Bir tek şu olabilir gibime geliyor. Başka bir surede Kıyamet suresinde 8 ve 9 ayetlerde kıyamet manzaraları anlatılırken “Ay karardığında.. Güneş ve ay birleştirildiğinde.. “ der. Yani bir diğer ifadeyle güneş tutulması ve peşine güneşin kızıl dev oluşu ve ayı yutuşu. Güneş aya yetişmiş oluyor yani. Güneşin kızıl dev oluşu hakkında bknz.

Gecenin gündüzün önüne geçmesi meselesi de kıyametin kopma manzaralarından olan ve hadislerde geçen “güneşin batıdan doğuşu” yani dünyanın tersine dönmeye başlamasıyla mümkün. Dolayısıyla evrensel düzeyde “kıyamet kopana kadar” denilmiş oluyor burada adeta. Ve sonra da “hepsi belli bir yörüngede yüzerler” diyor.

Yani “dünyanın dönüşüne” işaret ediyor denilen ayet kıyamet’le bağlantılı düşünülmesini şart koşarak bunu yapıyor. Aksi halde “güneşin dönüşü” daha makul anlam olarak burada.

Beri yandan felek kelimesinin çıkrık anlamı üzerinden şöyle de düşünülebilir..

Bir cevap yazın

*
= 5 + 7