YECÜC MECÜC KİMDİR KİM DEĞİLDİR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Kuran’da yecüc mecüc olarak geçen bir topluluk vardır. Bu topluluk bir Zülkarneyn zamanında geçer bir de kıyamete yakın geleceklerdir.

Zülkarneyn’in kim olduğuna gelirsek bu büyük ihtimalle Kiros adındaki Pers kralıdır.Daniel 8:20’de şöyle der: Gördüğün iki boynuzlu koç Med ve Pers krallarını simgeler

Bu ifade başka hiçkimse için geçmemektedir Tanah’ta. İfade Kuran’daki gibi iki karn kelimesiyle geçer, şöyle denilir: haq·qə·rā·na·yim  

En meşhur kralları ise Kiros idi, doğuya batıya seferleri olmuştur. Yine Kiros’un kafkaslardaki derbent gecidini yaptırdığı rivayet edilir. Onun ötesinde ise İskitler-Sakalar denilen bir topluluk vardı. İskitler-Sakalar tarihte bir defa Filistin’e kadar gelmişlerdir. Bu Kiros’dan öncedir. Hezekiel de Kiros’dan öncedir. Bu yüzden olsa gerek Hezekiel kitabında ondan bahsederken bir sürü yol üstündeki başka yerlerin lideri diye bahsedilir.bknz

 

Bu arada pek çok haritalarda Türkiye’yi gog magoga dahil olarak gördüm. Halbuki eğer geçit baz alınırsa gog magogtan korunmak isteyen Türkiye idi.. Yani Kuran’a göre coğrafi açıdan yecüc mecücün karşıtı Türkiyedir. Ayette şöyle geçer:

Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cûc ve Me’cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?

Dedi ki: Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım.

Bana, demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince (vadiyi doldurunca), üfleyin (körükleyin)! dedi. Artık onu kor haline sokunca, getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi.

Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler.

Zülkarneyn: bu, Rabbimden bir rahmettir, fakat Rabbimin vâdi gelince, O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vâdi haktır, dedi. [Kehf 94-98]

İslam tarihinde ise moğollar yecüc mecüc olarak görülmüştür. Bunlar da Kudüs civarlarına kadar gelip burada Ayn Calut savaşında Türklere yenildiler. Hem Türkler müslümandır, bu açıdan da yecüc mecüc değildirler.

Peki kıyamete yakın kopuverecek olan yecüc mecüc kimdir? Bir defa, İskitler diye bir şey kalmadı, malum. Fakat, denilebilir ki; bunlar coğrafi açıdan Rusyadır. Lakin hadislerde moğollara yecüc mecüc denilmesi, bunun belli bir ırk ya da yerden ziyade sıfat olduğunu gösteriyor. Bu, dış bölgelerde olup merkezlere hücum eden yağmacı kalabalıklardır kısaca. Setlerinin açılması ise birden işin kopuvereceğini simgeleyen bir şey olsa gerek. Hatta ayette set kelimesi geçmez. Şöyle geçer:

Nihayet Ye’cûc ve Me’cûc (sedleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman.. [Enbiya 96]

Beri yandan, gog magog işinden Türkiyeyi beri kılsak bile, Rus, Pers ve başka milletlerin Kudüs’e, İsrail’e saldırması sözkonusu olur mu kehanette geçen? Ki en azından görüntü olarak buna gidebilecek bir durum var. Elcevab: metnin o kısmına bir şey demek zor. Lakin evangelistlerin böyle bir şeyi zorlayacağını düşünebiliriz. Hatta Türkiyeyi de dahil ederek.. Çünkü o zaman Mesih çıkacak onlara göre..

Bize göre bu konudaki açıklama şu olabilir. Hadislerde yecüc mecücün Kudüs’e saldıracağı vurgusu yok. Uzunca bir hadiste İsa Mesih’in yanındakilerle Tur dağına çekileceği geçmekte, bu hadiste yecüc mecücün Beyti Makdis dağına çıkacakları da geçer, fakat Kudüs merkezli bir anlatım yoktur. Belki arzı mukaddese merkezli bir durum vardır. Eski Yahudiler “müslüman” ifadesiyle sadece kendilerini bildiklerinden saldırının Kudüs’e olacağını düşünmüş olabilirler. Bu noktada düşündüğümüz zaman, Rus-Pers ikilisi bölgedeki İslam şehirlerini ve halkları perişan etti. O bakımdan kehanete uyuyorlar. Bunlara fazla yanaşmamalıdır hasıl. Her ne kadar işte coğrafya merkezli bir anlatım olsa da o coğrafyadaki bir coğrafya da parantez içine alınabilir.

Öte yandan, yecüc mecüc kıyamete çok daha yakın bir durum olarak gözüküyor. Mesela hadislerde Deccal’den ve İsa Mesih’in inişinden sonradır yecüc mecüc. Şu halde halihazırdaki durum, İsrail’in aleyhine kullanılabilir duruyor. Lakin öbür boyut gözardı edilmeden..

One thought on “YECÜC MECÜC KİMDİR KİM DEĞİLDİR?

Yorumlar kapatıldı.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız