YERYÜZÜNÜN UÇLARINDAN ETRAFINDAN EKSİLMESİ EKSİLTİLMESİ-RAD 41

Rad Suresi’nde yeryüzüne geliyoruz ve onu uçlarından etrafından eksiltiyoruz denilmekte. Rad 41. ayet şöyledir: Bizim yeryüzüne geldiğimizi ve onu etrafından/taraflarından/uçlarından eksilttiğimizi görmezler mi? Allah hükmeder, O’nun hükmünün ardına düşecek yoktur. O hesabı çabuk görendir.

Bu yerin uçlarından eksiltilmesi ise son zamanlarda çıkan levha tektoniğine çok benzemekte. Buna göre; yeryüzü birbirine komşu plakalar üzerindedir. Ve bu plakalar sürtünür ve sürtündüğü yerlerden eksilirler. Beri yandan; bu, volkanları harekete geçirir ve bir de oradan püskürme ile eksilme olur. Ayette de Allah hükmeder, onun hükmünün peşine düşecek yoktur deniliyor. Sistem de tam olarak böyle.

 

Konuyu Kurani çerçevede vurgulayan bir video.

 

Öte yandan “dağları görürsün de onları durur sanırsın, halbuki onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedir..” (Neml 88) denilmektedir. O da buna çıkıyor. Elbette burada işari ya da biraz örtük şekilde bu anlam çıkıyor. Öte yandan, tefsirlerde, yeryüzüne geliyoruz ve onu uçlarından eksiltiyoruz; yani “İslam toprakları genişliyor ya da nesiller geçip değişiyor ya da herşey eskiyor” gibi anlaşılmıştır. Fakat görüldüğü üzere bu anlam da az işari değildir. Yani “nereden çıktı işari anlama yönelme” denilecek bir ayet değil bu. Öte yandan Rad Suresi’nde bunun gayet mevzu edildiği dikkat çekiyor. Bu da işi netleştiriyor denilebilir.

 

Konu hakkında açıklama: 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız