YUNUS KISSASI ÖRNEKLİĞİNDE KISSACILIĞIN ELEŞTİRİLMESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

1) Tevrat’ta ve Kuran’da geçen Yunus kıssası ve fakları..

……………………..

2) Acaba Tevrat’taki Yunus Kıssası sahih bir metnin mi tahrifata uğramasıdır yoksa parça bilgilerin mi yanlış yorumlanması ve hikaye edilmesidir mevzusu..

………………………..

3) Tevrat ve bazı rivayetler bağlamında “meselesiz” hazır paket kıssacılığının eleştirilmesi.

……………………….

4) Yunus kıssası örnekliğinde mesele açmaya zorlayan hikayecilik örnekleri ve frenin önemi.

………….

5) Kuran ve nüzul zamanı odaklı olarak Yunus kıssasına bakış.

Bir cevap yazın

*
= 4 + 0