YUSUF KISSASI-EHLİ KİTAB VE KURAN’IN MUCİZLİĞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

1) Yusuf Kıssası örnekliğinde Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği ve bunun mucizliği..

………….

2.) Yusuf Kıssası örnekliğinde Kuran’ın gittikçe daha fazla akliyyet, mantıkıyyet ve yöneliş istemesi hakkında..

……………..

3.) “Yusuf (as)’ın rüyası çıkmış mıdır, nasıl ve neden öyle çıkmıştır” gibi meseleler bağlamında Tevrat’ın tahrifinin yönleri mevzusu..

…………..

4.) Tahrifat dalgasının oluşturduğu dünyeviliğin vurgulanması ve düzelticiliğin verdiği türlü dersler hakkında..

…………………

5.) Tevratta geçen olmayan secde furyası ve götürülen “secde”ler üzerine..

Bir cevap yazın

*
= 3 + 0