ZAMANIN RUHU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Zamanın ruhu diye bir tabir vardır, genelde dünyevi açıdan kullanılıyor. Zaman şunu gerektiriyor, bunu gerektiriyor, ya da “gerektirecek” gibi.

Lakin bu tabir bizce asıl hakikat planında kullanılmalı. Çünkü zamanın maddi olarak gerektirdiği şeyi zaten empoze eden edene, üstelik bu genelde yanlış bir şeydir. Hakikat planındaki zamanın ruhu ise büyük okumalarla anlaşılır, çoğunlukla da zor adam çekilir o noktaya. Çünkü de mana-dünya zıtlığının tepe noktasındadır hakikat planındaki zamanın ruhu.

İşte bize göre bu anlamda zamanın ruhu, Levhi Mahfuz gerçeğinin Kuran üzerinden zihinlerde netleşmesi/netleştirilmesidir, şu bilgi çağında. Bunun önemi ise çağın altedilmesi; bir. İkincisi her ne kadar pek çok kişi kader, kader diyorsa da fazlasıyla dünyevileşmiş bir kader anlayışı sözkonusu, bu düzelmeli. Ve belki de en mühimi de Kuran pek yüzeysel anlaşılmakta, çapın kainat ötesi olduğu belirginleşmeli.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız