ZARİYAT SURESİ VE ASTROFİZİK-2

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla..

Vessemai zatilhubuk (Zariyat 7)

Hubuk sahibi göğe andolsun..

Burada hubuk kelimesi çeşitli meallerde yörüngeler yollar şeklinde tercüme edilmiş.

HUBÜK: “Habike’nin de, “Hibâk”in de çoğulu olabilir. “Târika” “Turuk” “Misal” “Müsül” gibi.

HABÎKE: Dikkat ve özenle sağlam sanatlı dokunmuş yol yol, menevişli (bir yüzeyde renk dalgalanması) güzel kumaşa denir.

HİBAK de, rüzgar hoş estiği zaman denizde veya kumda meydana gelen yol yol kıvrıntılara denir. Saçların çok kıvırcıklığından meydana gelen dalgalanmalara, yani ondülasyona hubük denir. Kelimenin kökü olan “Habk” sıkı bağlayıp sağlam yapmak, ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde sanat eseri ortaya çıkacak şekilde güzel bir zemin üzere dokumak anlamına gelir ki aslı, “sefâkat” yani kumaşı sağlam ve güzel dokumak diye özetlenmiştir. Birçok kimse, hâreli yollu yollu mânâsı ile “yollara sahip” diye tefsir etmiştir. Bundan da bazı kimseler yıldızların yörüngeleri mânâsına kendilerine özel yollar, bazıları da, ilim ve bilgiye götüren ve yaratanın birliğine, kudretine, ilmine ve hikmetine delalet eden aklî yolları anlamışlar, bazıları da saman yolları, adına kehkeşan da denilen samanyollarını söylemişlerdir.

Kanatimiz ise Einstein’in genel görelilik kuramında bahsettiği her yönden esnek, koordinatsal uzayı çağrıştırması bunun. Koordinat sistemi, bilindiği gibi dik ve yan çizgiler demektir, dokunmuş kumaş da bu özelliktedir, aynı zamanda da bir yüzeydir. Zaten teorinin anlaşılması için de hep bir kumaşın üzerine bir top koysak örneği verilmekte.

Einstein’in genel görelilik kuramının simülasyonu

Özellikle bu kuramın videosu, anlatılan şeyin sık, mükemmel dokunmuş bir yüzeyi çağrıştırması ve kelimenin de bu anlama gelmesi bize bunu düşündürdü doğal olarak. Kuranda gök cisimleri ile ilgili geçen “akıp gittiği” mantığı da bu teoriyle ve hubuk kelimesiyle bu anlamda uyumlu.

Lakin Einstein evrenin sabit olduğunu söylemiş. Genel görelilik kuramı doğru çıkmış zamanla ama evrenin sabit olduğu yanlış çıkmış. Edwin Hubble uzayın genişlediğini ortaya koymuş. Einstein bu iddiasına en büyük hatam demiş sonra.

Kuran ise bununla birlikte onu da söylemekteydi hatırlatalım.

“Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz onu genişletmekteyiz” (Zariyat 47)

“ZARİYAT SURESİ VE ASTROFİZİK-2” için 3 yanıt

  1. Selamünaleyküm.
    Kuranda evren ,gökler ve yer olarak çoğul yazılıyor.Güneş sistemi ve atmosfer gibi yakın gök ise tekil olan sema yani tekil gök olarak tanımlanıyor.Zariyat-47.Ayette,sema(gök) kelimesi kullanılmış.Ben Güneş sistemini tanımladığını düşünüyorum.Evrenin genişlemesi ise Enbiya-30.Ayette tanımlanmış.(İnkar edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?)Bu ayrılma bugün de devam ediyor, evren genişliyor.

  2. Yabancı astronomi sitelerinde dünyanın ve gezegenlerin, güneşten uzaklaştığını yazan çok sayıda site mevcut.Dünya her yıl, 1,5cm kadar güneşten uzaklaşıyor.Sadece evren değil, güneş sistemi de genişliyor.Ben bu bilgiyi Zariyet-47, sayesinde öğrendim.Ayet ço açık ve net güneş sisteminin genişlemesini tanımlıyor.(www.isikdamlalari.com)

Bir cevap yazın

*
= 4 + 2