ZİKİR VE RAĞBET MEVZUSU

Ayetlerde geçen zikir ve rağbet konusunu özellikle de günümüz bağlamında “Kuran’a yöneliş” merkezli görüyoruz gayet. Fakat bu sadece bir görüş mü yoksa Kuran’a da uygun görüş mü, bunu kısaca vurgulama ihtiyacı hissettik.