ZİLLET, İNTERNET, İSTİŞARE, EZBER, EHVENİ ŞER VS.

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bir millet işlerini danışarak yürüttüğü sürece zillete düşmez. Bir millet istişare ettiği müddetçe zillete düşmez.. şeklinde hadis olarak belirtilen bir söz var. Kimi yerlerde Tirmizi-Fiten 7 diye kaynak veriliyor. Lakin, Tirmizi-Fiten 7 deki hadisler şunlar.

………………..

“Size ashabımı sonra onların peşinden gelenleri sonra da onların peşinden gelenlerin yaşantılarını tavsiye ederim bunlardan sonraki nesillerde yalan yayılacaktır. O derece ki kendisinden yemin etmesi istenmediği halde insanlar yemin edecekler,şâhidlikleri istenmediği halde insanlar yalan şâhidliği yapacaklardır. Dikkat edin bir erkek bir kadınla tek başına kalmasın; üçüncüleri şeytandır. İslam cemaatinden ayrılmayın, ayrılıklardan sakının çünkü şeytan cemaate katılmayıp tek kalanlarla beraberdir. Cemaatten olan iki kişiden uzaktır. Kim Cennetin en güzel yerlerinden köşk sahibi olmak isterse; İslam cemaatinden ayrılmasın. Kimi, yaptığı iyilik sevindiriyor ve kötülükleri de üzüyorsa o kimse mü’mindir.”

“Allah benim ümmetimi -veya Muhammed ümmetini-sapıklık üzerine bir araya getirmeyecektir. Allah’ın yardımı cemaatle beraberdir. Her kim cemaatten ayrılırsa Cehenneme ayrılmış olur.”

……………………

İlk izlenim “gayet toplu bir mana” verildiği yönünde.

……………………..

Bir de Zemahşeri/Keşşaf diye kaynak verenler var. Zemahşeri’de gayet arayınca ise şu hadisle karşılaşılıyor:

ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم

Bknz.

Bu hadis, İbni Ebi Şeybe’nin Musannef’inde ve Buhari’nin ElEdebül Müfred’inde de yer almaktaymış.

Hadisin tercümesi aşağı yukarı şöyle: Bir kavim istişare ettiği müddetçe işlerinin en doğrusuna ulaştırılır.

……………………….

Dikkatimizi çeken ise “zillet” kelimesinin geçmemesi, tam tersine bir “zirveden” bahsedilmesi. Nereden çıktı bu zillet?

İşe zihni giydirme diye herhalde buna denir. Böyle daha iyi gider, ya da fazla gazlamayalım kafası mı? Zillete düşmeyin yeter, nenize sizin en iyisi.. Ehveni şer nenize yetmez (!)

Belki realite böyle, lakin “istişare ne kadar ve ne için ki başka türlü olsun” diyelim biz de..

…………………..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız