ZİLZAL VE ADİYAT SURESİNDEKİ TENASÜB

Zilzal Suresi Medeni, Adiyat ise Mekki’dir. Yani iniş sıraları gayet farklı ama mushafta peşpeşe yer alıyorlar. Acaba bir tenasüb var mı? Burada en dikkat çekici konu Adiyat Suresi’nin başında geçen atlar (atlılar) olarak gözüküyor. Acaba Adiyat Suresi’nin başındaki baskın yapan atlar (atlılar) ne atlarıdır? Kimisi demiştir ki bunlar soygunculardır, kimisi demiştir ki müslüman mücahidlerdir. Denilmiştir ki; çünkü surede insanın mal hırsından bahsediliyor.. Ama bu atlara yemin edilmesi meselesi var. Burada bir başka bakış açısı şu olabilir ki, Tevrat metinlerinde, yoldan çıkan Yahudilerin üzerine gönderilecek ordulardan bahsedilir. Bunlardan biri de çekirge ordusudur. Şöyle geçer:
“Atlara benziyorlar, Savaş atları gibi koşuyorlar. Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin çıkardığı gürültüye benzer bir sesle, savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar. Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor; herkesin beti benzi soluyor. Yiğitler gibi saldırıyorlar, askerler gibi surları aşıyorlar. Dosdoğru ilerliyorlar, yollarından sapmadan. İtişip kakışmadan, her biri kendi yolundan yürüyor. Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar, sırayı bozmadan. Kente doğru koşuşuyor, surların üzerinden aşıyorlar. Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi pencerelerden içeri süzülüyorlar. Yeryüzü önlerinde sarsılıyor, gökyüzü titriyor; Güneş ve ay kararıyor, yıldızların parıltısı görünmez oluyor. RAB ordusunun başında gürlüyor. Sayısızdır O’nun orduları ve buyruğuna uyan güçlüdür. RAB’bin o büyük günü ne korkunçtur! O güne kim dayanabilir?” (Yoel 2: 4-11)

Önceki Zilzal Suresi’nde de “yerin ağırlıklarını çıkaracağından” bahsedilir. Çekirgeler yerin içindeki toprak altındaki yumurtalarda olur ve birden toplu halde çıkarlar. Hatta insanların kabirlerinden çıkışı da buna benzetilir (bknz Kamer7) Adiyat Suresi’nde de kabirden çıkış belirtilir. Dolayısıyla burada çekirgelerden bahsediliyor denilebilir. Öte yandan Zilzal Suresi’ndeki “yer haberlerini anlatacaktır” ifadesi de çekirgelere gayet uygun. Bu, diğer şekillerde de gayet uygun gözüküyor ama buna daha uygun.

 

Konu hakkında video açıklama:

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız